Silvermynt

Köp inte grisen i säcken
I underflikarna finner ni en sammanställning med information om vilka mynt som rekommenderas för investering i fysiskt silver. Urvalet består av de mest vanligt förekommande och kända silverbullionmynten ifrån de pålitligaste myntverken. Anledningen därtill är att de har högre likviditet än mynt ifrån mindre kända tillverkare. Oavsett var ni än befinner er i världen så kan ni betala med mynten eller omvandla dem till landets valuta. Alla som vet något om silver eller guld känner igen mynten.

Även om ni skulle bli erbjudna mynt ifrån mindre kända myntverk marginellt billigare så får ni med säkerhet minst lika mycket mindre tillbaka när det blir dags att sälja dem. Däremot rekommenderar vi er inte att betala en extra premie inom inom kategorin mynt ifrån kända och pålitliga myntverk för att fåfängan vill ha en viss mynttyp. Exempelvis så säljs just nu American Eagle silvermynt till höga premier jämfört med övriga mynt, detsamma gäller även Britannica silvermynt. Det finns ingen rationell anledning att köpa de mynten till de premierna över de andra myten, mer än just fåfänga.

Silvermängd
Mynt med ett silverinnehåll av mindre än 1 troy ounce bör undvikas då de normalt sett är betydligt dyrare med hänsyn till deras silvermängd än 1 troy ounce mynt som är standarden för investerarmynt. Om ni får möjlighet att köpa 1/2 troy ounce mynt för samma troy ounce pris som 1 troy ounce mynt, så köp 1/2 mynten. Att köpa 2 troy ounce mynt till samma pris som 1 troy ounce mynt rekommenderas inte. Halva idén med att köpa mynt istället för tackor är att man får dem i mindre enheter vilket gör dem mer likvida än större tackor. Fler har råd att köpa ett 1/2 troy ounce mynt än ett 1 troy ounce mynt. Likaså har fler råd att köpa 1 troy ounce mynt än en 1, 5 eller 10 kilos silvertacka. En mindre enhet ger en potentiellt större marknad när det är dags att sälja.

Undvik okända och ökända tillverkare
En investering i silver ska vara så riskfri ifrån motpartsrisk som möjligt. När ni har myntet i handen så ska det vara av den uppgivna mängden och renheten. När ni köper okänt silver löper ni risken att det visar sig att renheten var lägre än den uppgivna.

Om ni ändå skulle få för er att köpa silvermynt ifrån mindre kända tillverkare, tänk då på följande:

– Köp inget med ett silverinnehåll av mindre än 999/1000 (99,9 %) renhet. Annars är det inte ett investeringsmynt.

– Tillverkaren, renheten och silvermängden bör framgå på myntet.

– Är ni säkra på att ni verkligen får det ni betalar för? (Testa, stickprov av varan)

– Tänk på att ni antagligen får tillbaka tillbaka lika mycket mindre när det blir dags att avyttra dem. I en bear/baisse marknad antagligen betydligt mindre.

Smycken, ljusstakar och skrotsilver
Rekommenderas överhuvudtaget inte om ni vill investera i silver som metall. Anledningen är väldigt enkel:

– För låg, icke standardiserad och till viss del osäker renhet. Kräver rening innan silvret kan användas industriellt eller i andra investeringsprodukter med en korrekt silverhalt.

– Tar upp för mycket volym vid förvaring.

Kan endast rekommenderas om ni direkt vet att ni kan sälja silvret vidare för nedsmältning till ett högre pris som gör mödan värt besväret.

SilverGuld.com:s pågående auktioner på Tradera

Alla pågående Silver auktioner på Tradera, även andra säljares.

Alla pågående Guld auktioner på Tradera, även andra säljares.

Alla pågående Koppar auktioner på Tradera, även andra säljares.