Frakt

Fraktalternativ
När det kommer till att skicka silver & guld inom Sverige så är det endast Posten som har rimliga priser om det ska skickas försäkrat. En del övriga fraktbolag accepterar inte ens att man skickar guld & silver (exempelvis Schenker Privatpaket som inte bara friskriver sig allt ansvar för sådant innehåll utan även förbehåller sig rätten att kassera eller destruera innehållet på kundens bekostnad och som grädde på moset hota med polisanmälan. Oaktat att det mycket väl kan vara fråga om ett oskäligt avtalsvillkor, så är det bäst att undvika Schenker speciellt om deras personal har föreställningen att de kan stjäla sådant innehåll utan konsekvenser Även den internationella transportgiganten DHL förbjuder att silver & guld skickas och förbehåller sig rätten att när om helst öppna och undersöka försändelsen utan föregående meddelande till avsändaren.) Andra fraktbolag godtar att man skickar silver & guld men tar inget som helst ansvar eller ersätter bara med en bruttoviktsersättning för förlorade försändelser. Sedan finns det ett par fraktbolag som erbjuder att skicka silver & guld försäkrat men som är väsentligt dyrare eller har ett betydligt glesare servicenät än Posten. Kort sagt, i brist på konkurrens är det Posten som gäller om man vill skicka mindre mängder silver & guld inom Sverige. Även när det gäller att skicka mindre mängd silver eller guld oförsäkrat inom Sverige så erbjuder Posten bäst service för pengarna.

Nedan följer SilverGuld.com:s sammanställning av Postens försäkrade och oförsäkrade fraktalternativ:

- Värde
Posten ansvarar till ett värde av 1 – 50 000 SEK. Innan år 2014 erbjöd posten även ansvar för 50.001 – 200.000 SEK eller 200 001 – 500 000 SEK. Om innehållet i ett Värde överstiger det försäkringsintervall som man betalat för så utgår ingen ersättning vid förlust eller skada se Postens villkor Värde. Paketet aviseras endast med pappers-avi. Försändelsen hämtas av säkerhetsskäl ut på ditt närmaste företagscenter och inte hos ditt ”vanliga” lokala postpaketsombud. Bor ni på landet så delas det ut av er lantbrevbärare. Ni kan även be någon annan hämta ut paketet om de kan uppvisa sin egen och er legitimation eller fullmakt. Tilläggstjänsten Personlig utlämning (7 kr extra) gör att enbart ni, personligen, kan hämta ut paketet. När försändelsen lämnas in så måste ett försäkringsvärde uppges. Paketet finns hos ditt företagscenter i 30 dagar för utlämning innan det går i retur.

Endast styrkt förlust ersätts och det värde som ersätts är det lägsta av följande:
• Det angivna marknadsvärdet
• Det högsta tillåtna marknadsvärdet
• Det styrkta marknadsvärdet

Därför bör ni inte uppge den exakta summan som ni betalat som marknadsvärde. Om försändelsen förekommer så har ni antagligen inte samma möjlighet att köpa samma produkt till samma pris och ni vill antagligen snabbt köpa ersättningssilver ifrån en svensk silver- & guldhandlare. Dessutom föreligger det en betydande risk att silverpriset kan ha stigit när Posten väl är klara med sin utredning och betalar ut ersättningen. Ange därför värdet minst till vad det skulle kosta att köpa ersättningssilver ifrån en säker säljare, lägg gärna på 10 % som skydd emot att marknadspriset stiger. Men dräm inte till med det högsta ersättningsbeloppet som värde om det inte är rimligt; det kan verka bedrägligt och fördröja Postens utredning betydligt, helt i onödan.

Rekommenderat brev (REK)
Posten ansvarar till ett styrkt marknadsvärde av högst 5000 SEK. Om innehållet i ett REK överstiger ett marknadsvärde om 5 000 SEK så utgår ingen som helst ersättning vid förlust eller skada, se Postens villkor REK. Paketet kan hämtas ut av er personligen eller någon som kan uppvisa sin egen + er legitimation eller fullmakt hos ditt närmaste postpaketsombud. Tilläggstjänsten Personlig utlämning (6 kr extra) gör att enbart ni, personligen, kan hämta ut paketet. Paketet finns hos ditt postpaketsombud i 14 dagar för utlämning innan det går i retur.

Vid annat fraktsätt än REK eller Värde tar Posten inte något som helst ansvar för silver eller guld, se Postens allmänna villkor.

Brev Skicka Lätt
Inlämnings- & utlämningsbevis men helt oförsäkrat. Utlämning av försändelsen sker mot uppvisande av kod i sms eller e-mail. Lämna därför inte ut denna information till någon som ni inte litar på. Paketet finns hos ditt postpaketsombud i 14 dagar för utlämning innan det går i retur. Mottagarens e-mailadress måste uppges vid bokning av frakt även om man väljer sms-avisering.

(Tjänsterna Rekommenderat brev & Brev Skicka Lätt kan aviseras med e-mail- eller SMS-avi. Rekommenderat brev kan även aviseras med brevavi.)

1:a-klass porto
Helt oförsäkrat. Levereras i er brevlåda. Om försändelsen inte går in brevlåda/postfack ska försändelsen istället aviseras och hämtas ut hos postombud och absolut inte lämnas utanför dörren.

Fraktkostnad

Antal mynt/Max vikt 1:a klass porto Brev skicka lätt Rekommenderat brev Värde
1-2/100 gram 12 kr 54 kr 66 kr 205 kr
3-5/250 gram 24 kr 54 kr 80 kr 205 kr
6-11/500 gram - kr 54 kr 94 kr 205 kr
12-24/1000 gram - kr 54 kr 108 kr 205 kr
25-50/2000 gram - kr 89 kr 122 kr 275 kr
51-120/5000 gram 295 kr
121-250/10 000 gram 325 kr
251-360/15 000 gram 360 kr
361-480/20 000 gram 390 kr

Tabellen är en generell riktlinje för hur mycket det kostar att skicka 1 troy ounce silvermynt i myntkapsel. Ett schablonutrymme har dragits av vikten innan antal mynt räknats ut för att ta hänsyn till emballagevikten.

När det gäller kolumnen rekommenderat brev och värde så måste ni även ta hänsyn till försäkringsbeloppet. Överstiger marknadsvärdet försäkringsbeloppet så betalar Posten ingen ersättning alls, inte ens för den del som understiger försäkringsbeloppet.

Personlig utlämning kostar 7 kr extra på priset i tabellen för rekommenderat brev och värde.

Oavsett vem ni köper silver & guld ifrån som ska skickas inom Sverige så hoppas jag att denna information varit er till nytta och sparat er tid jämfört med om ni själva skulle varit tvungna att ta reda på vad som gäller. Relativt ofta ser man säljare som påstår att silver & guld är försäkrat även om man använder Postens andra fraktsätt än rekommenderat brev och värde eller att man får ersättning upp till försäkringsbeloppet även om man överskrider försäkringsbeloppsgränsen vilket är helt felaktigt. Men nu vet nu hur det ligger till och kan instruera er säljare om hur ni vill ha ert silver eller guld skickat.

SilverGuld.com:s pågående auktioner på Tradera

Alla pågående Silver auktioner på Tradera, även andra säljares.

Alla pågående Guld auktioner på Tradera, även andra säljares.

Alla pågående Koppar auktioner på Tradera, även andra säljares.