Taggarkiv: david morgan

Rundabordetsamtal med David Morgan, Jay Taylor och Ted Ohashi


Ett ”rundabordetsamtal” som leds av Ted Ohashi med David Morgan och Jay Taylor. De diskuterar silver, guld, guldstandard, gruvbolag, budgetunderskott, fiat-valuta, inflation och deflation. Deltagarna presenterar sig själva i början av videon.

Lite minnesvärda citat ur videon:

Jay Taylor (19:42 t.): ”Dave mentioned that he doesn’t think the con game (fiat-money system) can go on forever and the reason I would agree with that, the reason I think he is right about that is beacause more and more people are finding out, in their real lives, every day, that it doesn’t work. It is not an academic exercise, the academicians are the last ones to get it. I like to say that the most disadvantaged poeple in understanding these markets are people form fancy instituitons woth PhD:s behind their names, because they have been trianed and programed to believe in, not the way that the world works, but the way somebody designed it to work, Keynes wants it to work.”

David Morgan (21:25 t.): ”……. don’t think of your wealth in terms of how many dollars does the silver convert to, how many dollars does this gold convert to. Ask yourself a very simple question: At the end of 2012, do I have more precious metal then I had in the beginning of 2012? By definition and troughout all off history you actually are wealthier, if you had more coins, than you were if you had less then the year before.”

David Morgan (22:25 t.): ”……. I think the best thing ……. is to start with coins, the lowest unit denomination possible. I mean if you saved enough to buy 100 oz. bars, for example, now you’ve got a one-off. In other words you’ve got to make one really good decision on when to sell that 100 oz. Whereas if you bought a hundred coins, it is the equivalent to that, you can sell one coin, ten coins, five coins, whatever, so that is what I like people to start with.”

Videon sändes för första gången den 7 Mars 2012.

KITCO: David Morgan @ California Resource Investment Conference: Myths and Misinformation in the Silver Market


I veckan så har California Resource Investment Conference ägt rum i Californien USA. Innan konferensen började gav KITCO NEWS sina tittare möjligheten att rösta på vilken talares presentation som de önskade få filmad och sedan visad på deras videokanal. David Morgans presentation var den som flest tittare ville kunna se, säkert lika mycket för hans personlighet som för presentationens förväntande innehåll. I hans presentation framkommer egentligen ingenting nytt som David inte tidigare delat med sig av i sina frekventa mediaframträdanden. Däremot är det en kortfattad och koncis sammanfattning av vad David Morgan brukar framhålla och därför är presentationen mycket sevärd för er som inte följt David Morgan tidigare. I presentationen tar David översiktligt upp tillgång/efterfrågan på silver historiskt sett, produktion, konsumtion samt en del andra aspekter. Lite extra krydda bjuder han på i sista delen av presentation där han tar upp att silver är pengar och visar även en sammanställning ifrån Forbes Magazine om hur pass undervärderad silver historiskt sett är idag i us dollarns värde (köpkraft) som den hade 1998 samt ger hans förväntande prisutveckling för silver.

Intervjun publicerades för första gången den 15 Februari 2012.

Vem är David Morgan?
Mer om David Morgan på denna länk.

Vad är KITCO?
KITCO är ett kanadensiskt företag som handlar med ädelmetallerna silver och guld samt andra metaller såsom exempelvis koppar. KITCO News KITCO News Youtube är en mer eller mindre fristående avdelning inom företaget (som naturligtvis används som marknadsföringskanal för deras produkter och tjänster). KITO NEWS förmedlar mycket information om främst silver och guld ifrån olika personer sysselsätta inom silver och guldindustrin i form av löpande intervjuer och videofilmade presentationer med mycket tunga namn inom silver och guld industrin. De är mycket flitiga när det kommer till att bevaka konferenser speciellt på den nordamerikanska kontinenten.