Välkommen till SilverGuld.com

Välkommen till SilverGuld.com, webbplatsen för dig som vill lära dig mer och hålla dig uppdaterad om silver & guld samt sunda ekonomiska finanser utifrån den österrikiska ekonomiska skolans perspektiv.

I början så är det i huvudsak bloggen som kommer att vara aktiv, succesivt kommer även annan relevant information och sammanställningar av nyttig information att läggas till allteftersom att den informationen blivit färdigbearbetad.

Bloggen kommer att innehålla relevant information om silver & guld samt det ekonomiska system som lägger grunden för prissättningen av silver & guld. Bloggen kommer främst att bestå av kvalitativ extern information med kommentarer. Även interna analyser och information kommer att förekomma när sådana anses vara lämpliga.

Den externa informationen i bloggen kommer till övervägande del att vara på engelska. Informationen kommer att bestå av rörlig bild med ljud, radio och text med bilder, grafer & tabeller. Det finns möjligheter att snabbt filtrera ut information i det medieformat & språk som ni föredrar genom att välja kategori. Informationen är sådan som sällan återges av svensk ekonomisk media, vilken till övervägande del har ett keynesianskt perspektiv och filtrerar bort andra synsätt.

Ni som läsare får gärna kommentera informationen, tipsa om extern information som ni tycker andra borde ta del av eller dela med er av egna tankar och analyser.

SilverGuld.com hoppas att ni kommer att få stort utbyte av denna sida.

Lämna en kommentar?

0 Kommentarer.

Lämna en kommentar