Taggarkiv: eric sprott

Mike Maloney bjuder på en teknisk analys av pristrenden för silver & guld


Mike Maloney bjuder på en teknisk analys av guld och silvers prisutveckling där han utifrån guldprisets 200 dagars löpande genomsnitt (200 day moving average) sedan år 2001 redogör för en tydlig pristrend. Mike observerar att sedan mitten av 2003 kan 7 tillfällen tydligt observeras där guldpriset fallande har tangerat 200 day moving average eller strax under det. När guldpriset sedan gått över 200 day moving average igen, så har guldpriset hittills aldrig gått under det priset igen. Mike menar alltså att man på detta sätt kan förutse periodiska bottnar i guldpriset som då indikerar utmärkta köptillfällen. Med stöd av detta kan man även titta på silvers prisutveckling.

Sedan visar Mike en graf med guldets prisutveckling sedan slutet av 2008, där det varit 6 stödpunkter på trendlinjen. Mike menar att de indikerar ett stöd för guldpriset som det bara tillfälligtvis kan falla under.

Triangeltrendlinjen som Mike visar i graf 3 är guldpriset redan nere under (1690 us dollar per troy ounce) i skrivande stund står guldet i 1588 us dollar per troy ounce. Vilket enligt Mikes resonemang skulle innebära att det snart kan komma ett kraftigt utbrott uppåt.

I graf 4 visar Mike en head and shoulder. Ifall guldet bryter nacklinjen innebär en invertering av head an shouldern 2100 us dollar per troy ounce guld.

Graf 5 visar att silver har samma mönster med head and shoulder som guld just nu. Mike menar att om silverpriset bryter nacklinjen på 36 dollar så kommer 44 dollar silver relativt kort därefter och sedan antagligen en rekyl som kan bilda ytterligare en head and shoulder, en brytning av nacklinjen på en teoretisk sådan head and shoulder skulle innebära en snabb prisutveckling till 60 – 65 us dollar silver, dubbelt så högt silverpris som idag. Men om priset fortsätter falla finns ett stöd vid 27 dollar och sedan en mycket stark botten vid 21 us dollar.

Observera att vi på den första grafen har en period i slutet av 2008 som visserligen är relativt kort men där guldpriset gick en bra bit under trendlinjen. Detta kan man dock se som ett trendbrott, om vi tittar på grafen 2 där Mike drar en ny linje utifrån en ännu brantare pristrend med början på den tidigare avvikande tangeringen under 200 day moving average. Guld och silverpriset har nu fallit ytterligare sedan videon släpptes. Och om Mike ska få rätt och tidigare pristrend ska upprepa sig bör priset tämligen snabbt vända uppåt.

Två saker ska sägas om teknisk analys:
1. Det ska endast användas i kombination med fundamental analys. Fundamental analys är ”rena fakta” om marknaden och prisdrivare. Exempelvis årlig utvinning av silver, årlig konsumtion av silver, förväntad förändring av det nyss nämnda, årlig försäljning av silver, fiat-valutans inverkan på prisbilden genom ett artificiellt lågt pris på valuta och expansionen av utstående fiat-valuta och inte minst den politiska viljan och inriktiningen o.s.v. Annars är det som att spå kärlekslycka i kaffesump, inget annat än rena gissningar och önskningar. Det främsta syftet med en teknisk analys är att försöka hitta prisbottnar och pristoppar samt pristrender. Olika formationer indikerar test av bottnar och toppar och vissa mönster medför olika sannolikhet för vissa framtida prisrörelser.

2. En teknisk analys är baserad på historiska prisrörelser och det finns ingen garanti eller naturlag för att prismönstret inte kommer att ändras i framtiden.

Det fundamentala har inte förändrats, utan förvärrats
Ser vi däremot till fundamenta, så har ingenting förändrats utan snarare förvärrats. Västvärldens politiker löser sina negativa kassaflöden på grund av budgetunderskott genom nya lån. Precis som människor som medverkar i tv-programmet skuldfällan löser sina skulder genom att ta nya lån till ännu sämre villkor för att betala räntan på de gamla lånen, så skjuter politikerna problemet på framtiden och gör dem ännu värre. För att ekvationen tillfälligtvis ska gå ihop så skjuter man ner priset på valuta till artificiellt rekordlåga nivåer långt under den reella inflationen för att utstående lån inte ska haverera och nya lån som krävs för att uppehålla nominella tillväxt skapas.

Egentligen är teknisk analys tämligen ointressant i sammanhanget, när det fundamentala är så pass starkt. En sak som inte kan påpekas för ofta i sammanhanget är dock att det bästa sättet att köpa silver och guld är att köpa löpande istället för att köpa allt på en gång eller vid några enstaka tillfällen. På så sätt undviker man att köpa precis innan en korrektion och kan utnyttja tillfälliga prisfall till att få mer guld och silver för pengarna.

Videon publicerades för första gången den 1 Maj 2012.

Vem är Mike Maloney?
Efter alla röda siffror och brutna löften så tröttnade Mike på kapitalförvaltaren som hans familj hade betrott med familjeförmögenheten. Han bestämde sig därför för att själv förvalta familjeförmögenheten och började därför att studera marknadens investeringsmöjligheter och ekonomiska teorier. Hans slutsats blev i korthet att marknaden inte är fri, utan bland annat är föremål för avsevärd artificiell påverkan ifrån centralbanker och politiker som i stort sett ända sedan andra världskriget tillämpat alltför lös, artificiell, penningpolitik. Även om marknaden, människor, under en avgränsad period låter sig manipuleras, så kommer den för eller senare att förlora förtroende för andra människor och politiker som avsevärt minskar köpkraften på deras ackumulerade besparingar. Även alla som producerar varor och tjänster kommer att förlora förtroendet för att sälja dessa emot något som skapas ur det tomma intet utan någon reell arbetsinsats. Marknaden genom människor kommer istället att söka bevara värdet av ackumulerat arbete i något som inte andra människor kan skapa ur det tomma intet. När det kommer till den uppgiften har människan genom historien utan tvekan inte funnit något lämpligare än silver & guld.

Personlig intervju med Mike Maloney om varför han själv satte sig in i marknaden:

Mike har författad en bok för den som vill lära sig mer om guld & silver och överlägger att investera i metallerna: Rich Dad’s Advisors: Guide to Investing In Gold and Silver: Protect Your Financial Future

Mike driver även ett mycket framgångsrik företag som säljer silver & guld. Framgången beror mycket på hans generösitet när det kommer till dela med sig av sina analyser av marknaden på ett pedagogiskt och lättförståeligt vis, något som han lägger ned mycket tid och energi på. Ni kan förvänta er fler informationsfilmer ifrån Mike i framtiden.

Mike har även insett att när det gäller investeringar så går allt i cykler. Just nu anser han att silver & guld är kraftigt undervärderade på lång sikt och att fiat-valutor för eller senare kommer att behöva ersättas av en ny monetär standard. När detta skett så kommer silver & guld tillslut att vara övervärderat relativt andra tillgångar och det kommer att vara dags att successivt omvandla silver & guld i andra tillgångar. Därför har han även ett annat företag där han diskuterar ekonomin i allmänhet och även andra tillgångar än silver & guld.

Mikes handelsföretag med silver, guld och andra ädelmetaller: http://goldsilver.com/

Mikes företag om ekonomin i allmänhet och även andra tillgångar än silver & guld: http://wealthcycles.com/