Kategoriarkiv: Radio

Marc Faber om riksbankernas senaste interventioner och dess effekter


Chris Martenson intervjuar Marc Faber om riksbankernas senaste interventioner och dess effekter.

Några noteringar ur intervjun:
- Greklandskrisen är överspelad, misstolkad och inte längre marknadsdrivande, utan är i princip redan inprisat i den amerikanska aktiemarknaden.

(Chris Martenson (5:24 t.) noterade att 8 riksbanker som 2006 hade 5,5 triljoner us dollar på balansräkningen ökat sina ”tillgångar” till att vid utgången av 2011 uppgå till 15,5 triljoner us dollar. En ökning med 10 triljoner, i princip en fördubbling.) Chris frågade Marc Faber: Vad blir resultatet av denna ökning av balansräkningarna? Kan balansräkningarna någonsin reduceras utan katastrofala följder? Kommer balansräkningarna att fortsätta växa? Kommer centralbankerna någonsin att reducera balansräkningarna:

Marc Faber (6:10 t.) : ”First of all, I do not believe that the central banks around the world will ever, and I repeat ever, reduce their balance sheets. They’ve gone the path of money printing and once you, choose that path, you’re in it, and you have to print more money. So that will not happen, in other words; the reduction of the balance sheets of the central banks.

Symptomen på dessa ökningar av balansräkningar med ruttna tillgångar är inflation, (eftersom att de antingen innebär ett direkt skapade av pengar, lägre pris på pengar (reporänta) och därigenom ett skapade av pengar eller alternativt en förstörelse av riktiga tillgångar som kan betraktas som stabiliserande för en fiat-valuta) eller en kombination av dessa:

Marc Faber (7:50 t.): ”In general, I think that the purchasing power of money has diminished very significantly over the last ten, twenty, thirty years, and will continue to do so. So by being in cash and government bonds is not a protection against this depreciation in the value of money.”

Marc Faber (8:45 t.): ”If you start to print, it has the biggest impact. Then you print more – it has a lesser impact unless you increase the rate of money printing very significantly. And, the third money printing has even less impact. And the problem is, like the Fed: they printed money because they wanted to lift the housing market, but the housing market is the only asset that didn’t go up substantially. We have bottomed out in many markets, I can see that, but across the board; real estate has not been affected positively form money printing. But what has been affected positively from money printing is the price of silver, is the price of gold and of equities that has more then dubbled from the lows in 2009.”

Chris Matenson (20:48 t.): ”Where do you see precious metals fitting in to the story now, and say for the next of the year?”:

Marc Faber (20:54 t.): Well, I think that every person should own some precious metals, as a reserve and as an insureance policy against complete metldown in the financial system. And as you know, we had MF Global, what did the clients get? Less then what they had in the company. And I think eventually the financial system will be, an MF Global, where you don’t get the money back from the banks and the investment banks and from the mutual funds and so forth and so on. And so I think everybody has to think himself: how do I protect myself against such an black-swan event? Now you have, say a, life insureance policy and you have a health insureance policy, if you have a health insureance policy and a life insureance policy; you’re not exactly hoping to die and have an accident. But if it happens, you have it, so I would suggest that people own some precious metal.

And I think today the prices has gone up alot since the lows in 1998-1999, but compared to the expansion of credit in the world, compared to the expansion of wealth in the world and money printing; I don’t think that gold is terribly expensive. Having said that, I think we reached a peak at 1921 us dollars on september 6th 2011. We made a low of 1522 us dollars on december 29th of 2011, we rallied again. I think we are still in a correction period. But I am not going to sell my gold, when I see people like Obama running america and possibly they’ll have a republican after 2013, but I don’t think the republicans will be much better. So I want to own some gold, and as I’ve told you: I think the money printing will go on, unless the fed will come up and say: we’re no longer going to print any money, the monetary base will remain steady. And even in that case I wouldn’t believe them.

”Tillgångarna” på riksbankernas balansräkningar
För er som inte riktigt var med på att det är dåligt att ha tillgångar på balansräkningen så kan det tydliggöras att det spelar roll vad det är för tillgångar som finns på balansräkningen och hur de hamnade där. Om det är amerikanska sub-prime bolån, som är i det närmaste värdelösa som en tillgång av ”värde”, och som privata aktörer på marknaden inte velat ta i med tång. Utan uppvaktat politiker och tjänstemän med både rosor och choklad för att få riksbanker att köpa de ruttna tillgångarna av dem till ett artificiellt pris (bailout) för att de skulle bli av med skräpet och inte behöva gå i konkurs eller tvingas ta massiva avskrivningar och förluster. För att kunna lösa ut dessa ruttna tillgångar, som igen vill ha, har riksbankerna varit tvungna att ”trycka pengar” genom fiat-valuta. Sättet dessa ruttna tillgångar hamnat på balansräkningarna, där de inte hör hemma, är central för att förstå varför storleken på tillgångarna och dess ökningar indikerar något riktigt dåligt avseende fiat-valutans köpkraft.

Ett annat exempel på en rutten tillgång är grekiska stadsskuldsobligationer som man köpt upp på marknaden när personer med fria vilja inte velat köpa dem ens för rekordhöga räntor, i syfte att trycka ner marknadsräntan på statsobligationerna och ”rädda” den europeiska monetära unionen. Tillgångar som sedan avskrivs genom accord (hair-cuts) och det som är kvar av dem kommer endast att kunna betalas tillbaka genom nya lån (skapande av mer fiat-valuta), om någonsin, innan inflationen gjort tillgångarnas bokförda värde i fiat-valuta, värdelösa.

Vem är Marc Faber?
Marc Faber, född 28 februari 1946 i Zürich, är en schweizisk ekonom (av den österrikiska skolan), analytiker och författare med en mycket lång erfarenhet av världens finansiella marknader. Faber är inte rädd för göra sin mening hörd. Hans brutala ärlighet, att inte försköna tillståndet på de finansiella marknaderna och orsakerna därtill, har gjort honom till en välkänd profil i finansvärlden och gett honom det ökända smeknamnet Dr. Doom, även om han gärna bjuder på lite humor för att lätta upp stämningen. Marc Faber medverkar regelbundet i finans- och ekonomimedier över hela världen där han mycket generöst delar med sig av sina analyser och berättar om sina investeringar. För er som vill vara först med att ta del av Marc Fabers analyser så ger han löpande ut det egna nyhetsbrevet The Gloom Boom & Doom Report.

Videon publicerades för första gången den 16 Mars 2012 hos ChrisMartenson.com där finns även en presentation av Chris Martenson och en traskription lfrån lite andra delar ur intervjun.

James Turk om de senaste rekylerna i guld och silverpriset

http://kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2012/3/15_James_Turk.html
(Ett tips: Scrolla fram en knapp minut så slipper ni höra reklamen, som verkligen kan gå en på nerverna, om man lyssnar mycket på Eric Kings:s intervjuer.)

En bra beskrivning av James Turks karriär finns på målsidan för radiointervjun.

Intervjun spelades in den den 15 Mars 2012.

Dr. Stephen Leeb: Inom en nära framtid kommer det att krävas guld för att köpa en ännu mer värdefull metall, nämligen silver

http://kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2012/3/11_Dr._Stephen_Leeb.html
(Ett tips: Scrolla fram en knapp minut så slipper ni höra reklamen, som verkligen kan gå en på nerverna, om man lyssnar mycket på Eric Kings:s intervjuer.)

Lite noteringar ur intervjun:

Dr. Stephen Leeb: ”There is really only one currency in this world, that’s gold, period, it’s that simple.”

Med avseende på att kineserna i princip är helt beroende av olja ifrån mellanöstern som indirekt kontrolleras av USA samt förestående peak-oil, peak-coal samtidigt som kärnkraften fått alltmer dåligt renommé speciellt i Europa och Japan svarar Dr. Stephen Leeb”How are you going to run this world without solar energy? And how are you going to build-out massive amounts of solar energy, without silver? And everytime you look at chinese targets on solar, they seem to dubble. Yes, you are going to need the stockpiled silver, it’s that clear. You know ironically I think this makes gold even more attractive, because how are you going to buy the silver, unless you buy it with another precious metal like gold?, eventually. But yes, silver is more then precious it’s a critical vital metal. You can’t run the world without it, as the world stands today. The chinese get it.” . . . . . . . . .  “The Chinese are frantic about building out renewable energies.  Frantic, because they see the peak in oil.  Frantic, because they see next decade peak in coal. So what are you going to replace coal and other hydrocarbons with, if not wind and nuclear . . . . . . . you’re going to need all of the above in massive concentrations.”

(För er som inte är insatta i hur solceller konstrueras, så kan det upplysas att silver är en funktionskritisk del i solceller för att uppnå en effektiv energiutvinning.)

En bra beskrivning av Dr. Stephen Leeb:s karriär finns på målsidan för radiointervjun.

Intervjun spelades in den den 11 Mars 2012.

Robert Mish: Vi är ingenstans i närheten av en guldbubbla


Chris Martenson intervjuar Robert Mish, en ädelmetallhandlare med mer än 50 år i branschen som vet hur man ser tecknen på en guldbubbla ur ett för en ädelmetallhandlare vardagligt och praktiskt perspektiv. En ganska underhållande berättelse om hur vilt det gick till vid den förra peaken år 1980.

Robert Mish”The phone calls were ringing so much we could not answer them. We had to just put all our lines on hold so we could service the customers, and our own customers we wanted to service first.

We world come in to open at nine in the morning and there would already be a line out the door and down the block. Sometimes the line was mostly buyers, sometimes there were sellers. We would run out of metal. We would run out of anything. And we would have to divide the line into two lines. We would take the sellers in first, get some product, and sort it before the buyers were let in.

And people were not very discriminating then; they were panicking. By the time it peaked in January 1980, there were people out there who did not even understand free market economics or precious metal economics, they were just buying because it was fashionable or because it was going up forever. Those are more the makings of a bubble, today most people are coming in to sell.”

En textad transkription av intervjuns huvudpoänger finns att läsa på: http://www.chrismartenson.com/blog/robert-mish-front-line-evidence-nowhere-near-gold-bubble/72283

Videon och den citerade texten publicerades för första gången den 9 Mars 2012 hos ChrisMartenson.com där finns även en presentation av Chris Martenson.

Jim Rogers intervjuas av Chris Waltzek ifrån GoldSeek radio

Intervjun kan höras på denna länk: Jim Rogers intervjuas av Chris Waltzek ifrån GoldSeek radio – 6 Mars 2012

Några noteringar ur intervjun:
– Råvaror, särskilt silver och guld är bra investeringar i dessa tider av ständigt tryckande av pengar, lågt pris på skapande och lån av pengar genom centralbankernas styrande av fiat-valutor med artificiellt låga räntor.
– QE3 (quantitative easing 3) har redan inletts genom uppköp av amerikanska stadsskuldsobligationer och ruttna tillgångar, utan att ha annonserats officiellt.
– De amerikanska myndigheterna har återigen ändrat sitt inflationsmått för att undvika att redovisa den ständigt ökande inflationen.
– Precis som Marc Faber, anser han att den amerikanska aktiemarknaden för tillfället är överköpt.

Intervjun spelades in den 6 Mars 2012.

Riksbanken lånar 10 miljarder SEK för att kunna låna ut till IMF

Ingen har väl glömt Riksbankens, med riksdagens godkännande, utlåning av 100 miljarder (100 000 000 000) svenska kronor till IMF (International Monetary Fund/Internationella valutafonden) med 0,1 % i ränta som sedan slussar pengarna vidare till krisländer som exempelvis PIIGS (Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien). Pengarna som lånas ut tas ifrån den svenska valutareserven som ”förstärktes” under finanskrisen genom att Riksbanken beslutade att låna upp utländsk valuta till ett värde motsvarande 100 miljarder kronor. Vid utgången av 2011 uppgick lånen i utländsk valuta till 86,7 miljarder kronor.

De lånade pengarna var/är tänkta att användas för att ”stabilisera” svenska bankers vårdslösa utlåning vid en eventuell bankrun (att bankkunder tar ut sina besparingar ifrån banker av rädsla för en bankkollaps/konkurs antingen till följd av betalningsinställningar/konkurs av icke kreditvärdiga låntagare; om ni kommer ihåg Swedbanks situation i Baltikum för något år sedan, eller att bankerna tagit alldeles för stor risk vad gäller fractional reverve banking/kapitaltäckningsminimering och detta på grund av uttag inte räcker för utstående lån. Bankkunder kan även, i avsaknad av rädsla för bankkonkurser, välja att ta ut sina pengar för att köpa silver och guld som skydd emot hög inflation (i modern tid vid exempelvis de Argentinska ekonomiska kriserna med en 10-20 % inflation per månad, 200 % inflation juli 1989 och 5000 % inflation för helåret 1989), då bankerna helt saknar alternativ till ett reellt inflationsskydd.

Vid en bankrun eller för mycket lån som måste avskrivas på grund av låntagares betalningsinställningar/konkurs så kommer delar av valutareserven att lånas ut till krisbanker till i princip obefintlig ränta i förhållande till den risk som det innebär att låna ut dem för att bankerna själva ska klara sig igenom elddopet. Ytterst så kan och kommer den svenska staten inte att tveka att ta över och helt förstatliga banker. Ni har väl inte glömt Carnegie, som var en investeringsbank och som övertogs i ett naffs, november 2008. Även om dess undergång i realiteten enbart skulle ha drabbat ett fåtal välbärgade personer om staten inte gett nödlön ifrån början. En svenssonbank som Swedbank skulle tas över ännu snabbare även om de flesta kunder inte skulle drabbas om de har insättningar som uppgår till maximalt 100.000 Euro, vilket ersätts av den staliga insättningsgarantin. Staten vill till varje pris undvika ett användande av insättningsgarantin eftersom att det, med rätta, skulle ge upphov till misstroende emot bankerna och ytterst leda till bankruns.

De 10 miljarder svenska kronor som nu lånas upp i utländsk valuta kan inte vara annat än en direkt konsekvens av riksdagens beslut att godkänna utlåningen av 100 000 000 000 svenska kronor med 0,1 % i ränta till IMF.

Under finanskrisen har Riksbankens deltagande i IMF:s olika lånearrangemang ökat i omfattning, vilket inneburit att valutareserven tagits i anspråk. Riksbankens utlåning till IMF uppgick vid utgången av 2009 till 5,7 miljarder kronor. Vid utgången av 2010 var utlåningen 7,9 miljarder kronor för att vid utgången av 2011 uppgå till 11,5 miljarder kronor. Under 2012 förväntas utlåningen öka ytterligare, kanske med så mycket som 100 miljarder kronor extra. 100 miljarderslånet som riksdagen godkände är en lånegaranti, vilket innebär att IMF bestämmer hur mycket av de 100 miljarderna som de vid varje givet tillfälle vill låna.

Den 15 December 2011, Veckorapport 2011-12-15, hade Riksbanken fordringar på IMF på 34 924 000 000 svenska kronor. Det ska bli intressant att se hur mycket det kommer att öka, vilket ni kan se på Riksbankens redovisning av den löpande balansräkningen.

Riksgälden ska alltså låna upp 10 miljarder svenska kronor i utländsk valuta. En intressant fråga är till vilken ränta det kan tänkas bli?

En kvalificerad gissning är att upplåningen sker i Euro och eventuellt en liten del i USD. När man teoretiskt sett beräknar lånekostnaden för ett nytt lån för en redan skuldsatt, statsskulden på 1 134 536 886 451 SEK (1 134 miljarder) 31 januari 2012, så kan man göra det på två sätt:

– Marginalkostnaden
Dels kan man titta på vad det skulle kosta Riksgälden att låna upp 10 miljarder på den nuvarande statsskulden. Eftersom att vi inte vet om någon löptid så kan vi utgå ifrån tidigare praxis. Passande nog har Riksgälden nyligen lånat upp 13 miljarder svenska kronor i Euro i tre år för vidareutlåning till Riksbanken. Räntan blev 0.725 %. Enligt enligt Riksgälden var räntan på lånet på en ”ny rekordlåg nivå” varvid det är svårt att se att räntan kommer att bli så mycket mindre i framtiden när Riksbanken måste låna ut resten av de utlovade 100 000 000 000 och Riksgälden ytterligare ökar statsskulden. Snarare så kommer lånekostnaderna för alla skuldsatta länder att stiga, när investerare blir allt mer medvetna om inflationen.

Utgår vi ifrån att det nya 10 miljarderslånet blir på samma villkor och löptid som lånet ovan så borde räntan bli ungefär densamma. Ränteskillnaden mellan Riksbankens utlåningsränta och Riksgäldens inlåningsränta blir då: 0,725 – 0,1 = 0,625 %.

Skulle IMF utnyttja hela lånegarantin samt Riksbanken och Riksgälden finansiera det med lån så skulle det innebära en direkt svensk subvention på: 0,00625 x 100 000 000 000 = 625 000 000 svenska kronor (625 miljoner) i enbart räntekostnad per år. Om vi naivt utgår ifrån samma rekordlåga ränta. Dessutom så har Riksbanken genom Riksgälden fram till 2011 redan lånat 86,7 miljarder kronor i utländsk valuta. Till en ränta som måste ha varit högre än den ”rekordlåga” räntan vad gäller lån i Euro. Men det räcker ju uppenbarligen inte till för att Riksbanken ska kunna intervenera på finansmarknaden.

– Sammanvägd lånekostnad
Ett annat sätt är att se kostnaden för alla lån som en kostnad oavsett om det var det första lånet man tog eller sista lånet, eftersom att priset på det sista lånet även är en funktion av de tidigare lånen/skuldsättningen. Man skulle alltså även kunna använda statens snittlånekostnad för att beräkna lånekostnaden.

Några retoriska frågor?
Hur kan man kalla lånat kapital för en reserv?

Hur kan svenska politiker vara så befängda att det ger ett godkännande att låna ut pengar till IMF som de måste låna upp, till mer än 7 gånger utlåningsräntan som naturligtvis inte är någonstans i närheten av att täcka den löpande inflationen, (då den inte ens täcker finansieringskostnaden)?

Det går nog knappast att framhålla hur sjukt det är att behöva låna pengar till en kostnad av mer än 7 gånger i inlåningsränta än vad man får i utlåningsränta för att kunna låna ut pengar till någon annan som sedan lånar ut dem till 400-600 gånger högre ränta till någon som inte bara är illikvid utan även insolvent (i och med att de inte vill sälja av sina tillgångar för att betala sina skulder, vilket enbart är möjligt när det gäller suveräna länder som inte lyder under vanliga konkurs- och utmätningslagstiftning). Förlusten som Riksbanken – Riksgälden gör, hur täcks den upp? Naturligtivs antingen direkt på skattsedeln eller genom en indirekt skatt på all utsående svensk valuta genom inflation.

Stefan Ingves i sveriges radio innan riksdagens godkännande
Enligt reportern ska Stefan Ingves ha sagt att: Det handlar om lånegarantier som kanske inte kommer att användas, eller bara en del av summan. Oftast blir det så att det man lånar ut tenderar att bli mycket mindre än själva lånelöftet. Det kan bli en god affär för Sverige. 100 miljarder kronor motsvarar ungefär 5,5 procent av de 200 miljarder euro som EU lånar till IMF. Det är betydligt mer än den svenska kvoten eller andelen i IMF som ligger på 0,93 procent. Men räntan kan bli bra mellan 4 och 5 % och lånet garanteras av fondens medlemmar.

Räntan som vi nu vet blev 0,1 %, ”bara” 400-500 gånger mindre än vad som getts sken av innan riksdagen gav sitt godkännande. En bra affär?, inte ens om räntan varit 4-5 % hade det varit en bra affär, utan en mycket dålig affär. Att lånet garanteras av IMF:s medlemmar förtar inte faktumet att de svenska skattebetalarna bjuder krisländerna på ett ”räntefritt” lån som Riksgälden lånar upp till 7 gånger utlåningsräntan och som lök på laxen lägger hela den löpande kostnaden för inflationen på de svenska skattebetalarna.

Beslutsprocessen är mycket kännetäcknande när det gäller myndighetsbeslut; där kostnader alltid underskattas (ett utmärkt exempel: Hallandsåsen eller i sort sett alla infrastruktursatsningar) och intäkter konstant överdrivs (exempelvis den senaste momssänkningen för restaurangnäringen). När politiker har fattat ett beslut så väljer politikerna att inte rota vidare i saken. Inte ens för att rätta till felaktiga beslut på felaktiga grunder och avkräva ansvar, utan istället fortsätter de på den inslagna vägen för att ”rädda ansiktet”. Den mänskliga naturen stipulerar att den sämsta användningen av pengar/resurser får man när andra personer spenderar andras pengar/resurser på andra personer.

Som bekant är politikerna lösning på skuldkrisen (för stora skulder, budgetunderksott, överspendering) i Europa eller USA: mer lån och skulder för att man ska kunna fortsätta med budgetunderskott, spendera mer än vad man har och skjuta problemen på framtiden. Till och med ett dagisbarn förstår att man inte löser ett problem med en för hög skuldsättning med mer lån. Som om en alkoholist skulle lösa sina alkolholproblem med mer sprit. Istället handlar allt om att skjuta problem på framtiden för att kunna bli omvalda tills det inte går att skjuta problemen längre fram och först då påstå sig ha en lösning på problemen. En lösning som antagligen kommer att innebära att alla får det lika dåligt.

Allting har tecknet av ett pyramidspel, med den skillnaden att korten är öppna för alla att se vad som försiggår. Det gäller bara att öppna ögonen och använda hjärnan istället för att lyssna på personer tillsatta för framföra teorier kring att man kan skapa välstånd och hög levnadsstandard genom att låna i alla evighet. Resultat blir inflation; att alla som har arbetat upp besparingar för pension eller framtida konsumtion blir beskattade på sin köpkraft för att betala andras konsumtion med lånade pengar. Allt detta möjliggörs genom FIAT-valuta. Det genom världshistorien mest lämpade sättet att skydda sig är att bevara sin köpkraft i saker som politiker inte kan trycka eller skapa ur tomma intet. Det enklaste sättet att skydda sig är att löpande investera i silver och guld för att inte riskera hela sitt framtida levebröd på FIAT-valutors ”värdebeständighet”. Guld och silver kan ingen politiker skapa ur tomma intet. Om västvärlden hade haft en riktig monetär guld/silver-standard och en fri marknad så hade dessa problem aldrig kunnat uppstå. En sådan standard kommer vi nog inte se förrän västvärlden antingen förlorar sitt oljeberoende ifrån mellanöstern, så att vi inte längre har behov att betala för reella tillgångar med värdelösa FIAT-pengar eller när allmänheten genom marknaden kräver en monetär guld/silver-standard.

Vad är valutareserven till för?
Riksbanken:Valutareserven tjänar två syften. Den ska i första hand kunna användas för att uppfylla Riksbankens åtaganden. Reserven ska kunna användas till att ge tillfälligt likviditetsstöd till solventa svenska banker, till att fullgöra Sveriges del i Internationella valutafondens (IMF:s) internationella långivning, och till att vid behov intervenera på valutamarknaden. Dessa åtaganden innebär begränsningar i hur valutareserven kan placeras. En stor del av valutareserven bör hållas i de valutor i vilka likviditetsstöd kan bli aktuellt. Därutöver bör reserven hållas i tillgångar med låg likviditetsrisk, det vill säga i tillgångar som snabbt kan omvandlas till reda pengar.

I andra hand ska valutareserven ge Riksbanken, och i slutändan staten, god avkastning i förhållande till den risk som tas. Detta innebär att valutareserven kan utformas på ett annat sätt än vad som motiveras enbart av Riksbankens åtaganden. Valutareserven får dock inte placeras så att möjligheterna att utföra Riksbankens uppdrag äventyras.

Länkar till Riksbankens lånebeslut:
Pressmeddelande: Riksbanken fyller på valutareserven
Beslutsunderlag: Valutareservens storlek återställs

Egon von Greyerz: Guld 3000-5000 us dollar under 2012

http://kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2012/1/2_Egon_von_Greyerz.html
(Ett tips: Scrolla fram en knapp minut så slipper ni höra reklamen, som verkligen kan gå en på nerverna, om man lyssnar mycket på Eric Kings:s intervjuer.)

Egon von Greyerz är något så exotiskt som en ”svensk” (att han är uppvuxen och utbildad i Sverige hör ni ju faktiskt på hans engelska dialekt) som inte är rädd för att dela med sig av sina analyser även om de inte är särskilt rosenröda.

I intervjun berättar han om fiat-valutornas kommande ”undergång”. 2012 kommer att präglas av dåliga politiska, finansiella och ekonomiska nyheter för både Europa och USA. Inte bara medvetenheten om det extremt dåliga läget för statsskulder och bankers orealiserade kreditförluster kommer att öka, utan problemen kommer att kraftigt förvärras. Dessa dåliga nyheter kommer att orsaka kraftiga, i det närmaste våldsamma, värdeökningar för silver & guld (i fiat-valuta) som kommer att slakta blankare och tvinga dem att överge sina korta positioner. Åtaganden gällande silver & guld som investeringsbanker och riksbanker har i pappersåtaganden kommer aldrig uppfyllas, de är alldeles för korta silver & guld.

Den amerikanska riksbanken, federal reserve och dess europiska motsvarighet, europeiska centralbanken har redan börjart trycka pengar i smyg och det kommer snart att bli ”officiellt”. Något som de kommer att vara tvungna till om bankerna ska klara sina refinansieringskrav. Om inte centralbankerna tillför nya krediter till banksystemet så kommer det att falla samman. Massivt skapande av pengar är därför extremt nära förestående, redan i Januari 2012.

Von Greyerz berättar också om varför man bör vara försiktigt och inte låta sig störas av större rekyler under storhelger som jul & nyår. Det finns många som tar chansen, dels banker för att tjäna kortsiktiga pengar, dels riksbanker som har ett intresse i att få fiat-valuta att framstå som mer attraktivt och silver & guld som osäkert genom att trycka ner priset på pappersmarknaden när det råder tunn handel.

När det gäller guldpriset tror han att vi under 2012 kommer att nå intervallet 3000-5000 us dollar per troy ounce. Även om nedsidan i guld tillfälligtvis kan vara några 100 dollar så är uppsidan flera 1000-tals dollar. Har man investerat i guld så behöver man inte ligga sömnlös ifall det skulle falla något efter att man gjort ett inköp. Ytterligare nedgångar är endast utmärkta lägen att öka innehavet. I slutet av bullmarkanden för silver & guld tror von Greyerz att guld kommer att står i runt 10.000 us dollar i dagens penningvärde/köpkraft. Dock kommer det pennigvärdet/köpkraften att motsvaras av ett betydligt större belopp (100.000, 1.000.000 us dollar?) i fiat-valuta helt beroende på hur mycket nya pengar som skapats.

En bra beskrivning av Egon von Greyerz karriär finns på målsidan för radiointervjun.

Intervjun publicerades för första gången den 2 Januari 2012.

James Turk om silver & guld under 2012

Eric King intervjuar James Turk om utvecklingen för silver & guld under 2012: http://kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2011/12/28_James_Turk.html
(Ett tips: Scrolla fram en knapp minut så slipper ni höra reklamen, som verkligen kan gå en på nerverna, om man lyssnar mycket på Eric Kings:s intervjuer.)

James Turk tror att 2012 kommer att präglas av oro och tilltagande problem för stater och bankers skulder. Priset på silver & guld i fiat-valuta kommer att drivas upp av denna oro och det kan uppstå mycket svåra solvensproblem, främst för europeiska banker. James Turk tror därför att silver & guld priserna kommer att stiga med mer än 17 %, som är ett normalt snitt, nästa år. Han anser nämligen att silverpriset mycket väl kan dubblas innan mars 2012 och då stå i så mycket som runt 70 $ per tory ounce och att guldet kommer att stå i 2000 $ per troy ounce innan 2012 är slut och detta kan ske redan under det första kvartalet. James Turk anser i enlighet med detta att den tillfälliga prisnedgången för silver & guld utgör ett mycket bra köptillfälle. Han rekommenderar även att enbart investera i fysiskt silver & guld och att man bör undvika all form av pappers/certifikat silver & guld.

Den negativa lånräntan som just nu råder på guld är en del i centralbankernas manipulation av penningmarknaden. Han ser inga som helst tecken för att silver & guld skulle befinna sig i någon slags bubbla/baisse, utan tvärtom, att silver & guld befinner sig i en mycket stark bull market/hausse i vilken tillfälliga nedgångar är en naturlig del i resan emot högre silver- & guldpriser. Turk anser även att gruvaktierna är undervärderade, men att deras utveckling kan släpa efter metallpriset betydligt och att de utgör en betydligt större risk än att investera i fysiskt silver & guld. Dessutom tror han att Euron mycket väl kan få en potentiell dödsstöt under 2012, som den kan ha svårt att överleva.

En bra beskrivning av James Turks karriär finns på målsidan för radiointervjun.

Radion kan av upphovsrättsskäl inte embeddas här, utan ni får lyssna på målsidan för länken istället. Intervjun är tillgänglig i ett flertal format.

Intervjun publicerades först den 28 december 2011.

Financial Sense Newshour: James J Puplava intervjuar Marc Faber

En 43 minuter lång intervju med Marc Faber där bland annat Ben Bernanke, qe3, manipulation av marknadsekonomin, inflation, bubblor, beskattning, guld, kina, oron i mellanöstern, konflikter med mera avhandlas.

Rekommenderad mellandagslyssning att fundera över innan nyårsafton.

Marc Fabers diversifikations tips just nu:
25% Guld/Silver
25% Valuta/Obligationer
25% Aktier
25% Fast egendom

http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour/guest-expert/2011/12/23/marc-faber-phd/qe3-more-inflation-coming-and-advises-buying-gold-now

Radion kan av upphovsrättsskäl inte embeddas här, utan ni får lyssna på målsidan för länken istället. Intervjun är tillgänglig i ett flertal format.

Publicerades först den 23 december 2011.